ROMAN ŠTÍCHA – DOPORUČENÍ

Jmenuji se MUDr. Peter ŠTIAVNICKÝ, pracuji jako kardiolog na Klinice kardiologie IKEM a zároveň jsem studentem doktorandského studia na 1.LF UK v Praze v oboru patofyziologie člověka se zaměřením na poruchy srdečního rytmu – arytmologii. Jako student jsem absolvoval zahraniční stáž na Gent University v Belgii. Pravidelně se zúčastňuji kardiologických konferencí.

MUDr. Roman ŠTÍCHA je můj dlouholetý přítel a kolega – znám jej jako člověka s velkým zájmem o medicínu – ortopedii, jako fitness trenéra a odborníka na výživu. Ve všech oblastech prokazuje zručnost, výborné teoretické znalosti i zodpovědný přístup. Velmi kladně hodnotím jeho schopnost komunikace s klientem a laskavý, lidský přístup.

Roman mne zaujal již jako student medicíny – jeho zájem o medicínu nebyl standardní, nutný k zvládání náročných zkoušek, nýbrž vášnivý a pro jeho oblíbené disciplíny obětavý. Podílel se na vytváření studijních materiálů, zúčastňoval se studentských vědeckých konferencí, absolvoval zahraniční stáž ve Francii a nadále spolupracuje na tvorbě připravované publikace se zaměřením na mikrobiologii pro studenty lékařských fakult. Ve svém oboru získává zkušenosti v širokém spektru operačních výkonů ortopedických i traumatologických na Ortopedické klinice FN Motol. Roman se rovněž pravidelně zúčastňuje řady vzdělávacích akcí organizovaných odbornými pracovišti nejenom v oboru ortopedie ale i zdravé výživy – mnohé z nich s aktivní účastí.

Nutným předpokladem pro kvalitu Romanovy práce je osobní zanícenost, a tu Roman prokazuje i jako fitness trenér. Potvrzuji to na základě svých osobních zkušeností jako kardiolog a jeho dlouholetý klient. Naše společné tréninky jsou pro mne vždy velkou motivací, dbá na správnou techniku cvičení a poradí ve všech oblastech fitness jako je redukce váhy, nabírání svalové hmoty, core cvičení, silový a kondiční trénink a funkční cvičení. Jako lékař dbá na správnou diagnostiku pohybového aparátu a jako znalec výživy poradí s osobním jídelníčkem a se správnou suplementací výživy. Tréninky určitě ocení i ti nejnáročnější – Roman je mnohonásobný úspěšný finalista Spartan Race a jeho motto při tréninku hovoří za vše: “No brain, no gain!”

S ohledem na Romanovy znalosti pohybového aparátu člověka nejenom z pozice fitness trenéra ale i lékaře a jeho ochotu věnovat svůj volný čas aktivitám spojeným s rozšiřováním poznání v oblastech cvičení a zdravé výživy ho s potěšením doporučuji.

MUDr. Peter Štiavnický